Tsaani Alaskan malamutes - Welcome


Tsaani-litters

Click the litter photo or it's name to get to litter's own page.


Born 7.8.2023
s: Cahppes Amazing Ace Archie KVK2 REK2
d: Tsaani Kivliktuk Quvianuq

5 females, 6 males

Born 29.8.2018
s: Kuuksaare Folki
d: Tsaani C'enyu Uiyula KVK1 REK3

3 females, 2 males

Born 15.11.2011
Sire: SE(POLAR)CH SE UCH SE V-10 SE VV-14 Silent Ridge Decoy Of Snow
Dam: FI MVA Tsaani Shida Tifmiruq KVK1 REK3

3 males, 3 females

Born 15.11.2011
Sire: FI CH SE CH Neatut Kadluk KVK1 REK2
Dam: FI CH NORDJW-09 Cahppes Miss Qrendi KVK1 REK1

3 males, 3 females

Born 15.11.2011
Sire: C.I.B FI EE NO CH Quinault's Quiet Riot KVK1 REK1
Dam: FI CH NORDJW-09 Cahppes Miss Qrendi KVK1 REK1

4 males, 1 female


Born 11.9.2010
Sire: FI CH Cahppes Trapped Under Ice KVK1 REK2
Dam: FI CH Neatut Ongomiark KVK1 REK2

2 males, 3 females